top of page


Om Klubben

 

VÅRT MOTTO

LÅT HJÄRTAT SLÅ FÖR VRK!

OM KLUBBEN

Ambitionsnivån bland våra medlemmar, ridskoleryttare såväl som privatryttare, är hög och de flesta rider för att utvecklas och bli bättre eller mer framgångsrika. Några rider mer för den trevliga samvarons skull och bryr sig inte så mycket om prisrosetterna. Oavsett vilket, behandlar vi varandra med respekt, gläds med varandras framgångar och stöttar varandra i motgångar.

Våra medlemmar erbjuds ridskoleverksamhet genom ett samarbetsavtal med Vallentuna Ridskola som sedan 2007 drivs av Malin och Magnus Hamilton. Klubben anordnar även avsutten verksamhet för såväl barn, ungdomar och vuxna samt öppna dressyrtävlingar ett par gånger per år.

Vi ska vara stolta över vår klubb och vårt varumärke. För det är just vad det är, ett varumärke. För att bygga varumärket med innehåll måste vi alla känna till vart vi är på väg. Vi ska känna att vi kan stå bakom vår verksamhetsidé och leva våra värderingar varje dag. Vi ska känna att oavsett hur vindarna blåser ska vi stå med båda fötterna på jorden för vi vet vad vi vill och hur vi ska uppfattas.

 • I klubben är vi cirka 530 medlemmar

 • 13 % är licensierade tävlingsryttare

 • Cirka 94 % är kvinnor och 6 % är män

 • Medelåldern i klubben är 23 år

 • Klubbens ordförande heter Christine Hanberg

 

VÅR VISION

"Att med hög kompetens, stort engagemang, skickligt ledarskap, god etik och en stark vi-känsla ska vi vara ledande när det gäller att utveckla och förvalta regionens ryttare oavsett ålder, funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund."

VÅRA MÅL

För att nå vår vision och leva den, har vi valt att sätta upp några övergripande mål för att möjliggöra detta. Alla medlemmar inkl. närstående supporters är en absolut nödvändig och ovärderlig kraft för att uppnå våra gemensamma mål.

Vallentuna Ridklubb ska

 • präglas av en stark och tydlig demokrati där alla medlemmar ges möjlighet att delta och uttrycka sina åsikter.

 • präglas av en god hästhållning och att hästens välbefinnande sätts i centrum.

 • ·god etik och moral, avståndstagande mot doping samt missbruk av alkohol, tobak och droger såväl när det gäller hästar som människors ska vara ett ledande förhållningssätt för föreningens medlemmar.

 • stimulera medlemmar att utbilda sig inom ramen för verksamheten i syfte att bygga framtidens ledare.

 • arbeta för att ledare och aktiva tar hänsyn till varandra, kamrater, tränare, tävlingsledare, föräldrar och motståndare.

 • Öka intresset för medlemsengagemang.

 • prioritera säkerhet och hållbarhet i all verksamhet.

klubbens styrelse

här kan du läsa mer om vilka som ingår i klubbens styrelse.

KLUBBFORMALIA

Kontakta oss via e-post om du önskar information om tidigare år.

Vallentuna Ridklubb

Föreningsnummer: 20878-4

Organisationnummer: 816000-4456

Bankgiro: 916-2694

Besöks/Post/Fakturaadress: Veda, 186 94 Vallentuna

Kontakt: info@vrk.nu

Mer om vrk historia

Vallentuna Ridklubb bildades 1986 genom en sammanslagning av två klubber. mer om det och resten av klubbens historia kan läsa om här.

bottom of page