top of page

 

Ridgrupper

Ridgrupperna är indelade efter ridvana och erfarenhet. Indelningen syftar till att hålla en jämn nivå och hög kvalitet på utbildningen, med klara och tydliga mål för undervisningen och vidareutbildning.

Ridskolans ridlärare är välutbildade och har lång erfarenhet av att utbilda både elever och hästar på alla nivåer. 

Vill Ni och/eller Ert barn börja rida, är Ni välkomna att kontakta Malin Hamilton. 

 

Gruppindelning

J=junior, S=senior

 

Nybörjare T1-Nybörjargrupp termin 1, börjar som helt nybörjare

nybörjare T2-Nybörjargrupp termin 2, skritt och trav utan ledare, rider lätt och galopperar i slutet av terminen.

Nyb forts-Nybörjare fortsättningsgrupp som rider Andra till tredje året . Galopperar och börjat hoppa lite mer.

J1-Ska kunna rida säkert i alla gångarter inne samt ute i skogen, börjar med ställning mm

J2-Ska hantera ställning och jobba mer med skänkelvikning.

J3-Ska hantera ställning, jobba mer precist med skänkelv. fokusera på övergångar och tempoväxl, hoppa banor

J4-Ska rida skänkelv, känna lite på förvänd galopp, jobba och förstå vikten av att rida hästen i rätt form, hoppar banor.          

J5-Ska rida skänkelvikning och skolor, jobba med förvändgalopp, kunna jobba de flesta hästar i rätt fort, hoppar mer avancerade banor

J6-Rider hästarna i rätt form, jobbar alla rörelser, hoppar avancerade banor.

 

S2-Alla gångarter och klara sig helt själv utan hjälp, jobbar med skänkelvikning mm.

S3-Regelbunden ridvana (säker i skänkelvikning, förvänd galopp mm)

S4-God regelbunden ridvana (skolor, förvänd galopp mm)

S5-Mycket god regelbunden ridvana (avancerad ridn av skolor, förv.galopp, galoppombyten mm) 

Specialgrupper i hoppning och dressyr enligt separat kursplan.

 

Nybörjare

För barn från 7-8 år och uppåt. Nybörjargrupper för barn startas på HT med första ridtillfälle v. 33 eller  VT första ridtillfälle v. 1. Vi har 8-10 barn i varje grupp som rider en gång per vecka.

det är alltid samling i stallet 30 min före varje lektionen med hästutdelning och lättare teori. på teorin lär sig barnen att på rätt sätt umgås och sköta hästen. Vi undervisar barnen bl. a i hur hästen tänker i olika situationer, vad den äter, hur sadling och tränsning går till mm. Därefter leder vi tillsammans ner hästarna till ridhuset.

ridtiden ink. upp och avsittning är 45 min. I början av terminen behöver barnen alltid hjälp av förälder med att leda sin häst under ridpasset. det är viktigt att förälder kan bistå så att barnet känner sig trygg från början.

 

Ridlekis

För barn från 5-6 år. Ridlekis barn har samma teoretiska del, men anpassad efter en yngre ålder. De har 30 minuters ridtid, ink. upp och avsittning. Viktigt här att förälder eller närstående kan bistå att leda barnet under ridningen.

 

Specialgrupper

För dig som vill utveckla din ridning lite extra finns specialgrupper inom hopp och dressyr för både ponny- och hästryttare. ”Specialerna” pågår 60 min med max 8-9elever per grupp, dessa grupper rider varannan vecka och de grupper med max 10 elever rider varje vecka.

För att rida i specialgrupp med max 8-9 deltagare ska man dessutom ha plats i en ordinarie ridgrupp för att få maximal utveckling.

bottom of page