top of page

 

Ridavgifter

Villkor

Alla som rider en eller flera gånger i veckan på Vallentuna Ridklubb har ett ridabonnemang. Ridabonnemanget är personligt och kan ej säljas eller lånas ut. Eleven är alltid betalningsskyldig för hela den terminen den samme har bokat. Abonnemanget rullar på tills uppsägning sker via mail, senast 1 månad innan pågående termins slut, VT senast under vecka 21 och HT senast under vecka 47. Ej uppsagt abonnemang faktureras i enlighet med gällande terminspriser.

Terminsindelning och betalningstillfällen

Ridverksamheten är indelad i två terminer, Hösttermin (18-20 ridtillfällen) och Vårtermin (22-24 ridtillfällen). Eleven är via sitt abonnemang betalningsskyldig för sin plats under hela terminen. Vi fakturerar fyra gånger per år, juni/juli, oktober, december och i mars. Detta som en service till eleverna så att de inte behöver ligga ute med hela terminsavg. Anmälan till höstterminens ridning sker alltid i juni med en anmälningsavgift på 1000 kr till höstterminens ridning. Detta för att säkerställa sin plats till HT. Denna anmälningsavgift är då en del av höstterminens faktura och de 1000 kr dras av på totalbeloppet. All fakturering sker via mail.

Ridavgifter

Priserna gäller fr o m 2024-08-12--2024-12-23

Antalet ridtillfällen under HT 2024

Måndagar:  20 ridtillfällen, fakturas 10/10

Tisdagar:      19 ridtillfällen, fakturas 10/9

Onsdagar:    19 ridtillfällen, fakturas 10/9

Torsdagar:   19 ridtillfällen, fakturas 10/9

Fredagar:      19 ridtillfällen, fakturas 10/9

Lördagar:     18 ridtillfällen, fakturas 10/8

 

Junior (5-18 år)

Priser per ridtillfälle:

 • 30 min 320 kr (ridlekis)

 • 45 min 415 kr (nybörjare)                                    

 • 60 min 473 kr (mer erfarna grupper)

 • Specialgrupp max 10 elever 515 kr

 • Specialgrupp max 9 elever 537 kr

 • Specialgrupp max 8 elever 558 kr

 • Start avgift klubbtävling 150 kr

 • Hästhyra klubbtävling 250 kr     

 

Senior (19 år och uppåt)

Priser per lektion:

 • 60 min 490 kr

 • Specialgrupp max 10 elever 536 kr

 • Specialgrupp max 9 elever 567 kr

 • Specialgrupp max 8 elever 590 kr

 • Start avgift klubbtävling 150 kr

 • Hästhyra klubbtävling 300 kr    

 

Ridtid

Ridtid är den tiden man förfogar över sin tilldelade häst, 30, 45 eller 60 minuter. På den tiden ingår uppsittning, korrigering av stigläder och spännande av sadelgjord. Vi skrittar fram våra hästar och värmer upp dem. Därefter kommer en övning som följs av avslutning och skrittning.  Därefter ställer vi upp och sitter av våra hästar på ridlärarens kommando. Därefter är ridtiden slut. 

Avbokning av lektion

Avbokning av ridlektion görs endast via sms på telefon 070-7363187 senast kl 10:00 samma dag om du rider på vardagar och senast kl 18.00 dagen innan om du rider på lördagar. Vi ber alla att i möjligaste mån boka av lektionerna i god tid, så att vi har möjlighet att kunna planera hästarnas arbete. Detta är också en förutsättning för att det generösa igenridnings systemet ska kunna fungera.

 

Igenridning

Korrekt avbokad lektion kan ridas igen i likvärdig grupp och i mån av plats. Igenridningen kan bara ske under samma termin som frånvaron skett. Om man bokar av sin lektion enligt ovan finns också möjlighet att rida igen sin lektion i förväg och i mån av plats. Möjlighet att boka igenridning finns i vår stängda grupp på Facebook. där finns också all info och regler ang. bokning.

Observera att igenriding alltid bara kan ske i mån av plats i likvärdig grupp och att det inte är någon garanti att kunna rida igen alla sina missade gånger.

Uppsägning av ridabonnemang

Ridabonnemangets uppsägning ska ske via mail senast 1 månad innan pågående terminens slut. VT senast vecka 21 och HT senast under vecka 47. Om platsen ej är uppsagd i enlighet med ovan regler debiteras minimum 4 veckors ridning.

OBS! Termin och betalningsperiod ska inte förväxlas. Man binder sig per termin, VT, HT, men terminen innehåller två betalningstillfällen, endast som en service för våra elever. Om ridningen avslutas under pågående termin är man betalnings skyldig för sin bokade plats tills terminens slut. Ingen återbetalning av terminsavgifter sker.

 

Medlemsavgift

Alla som har ett ridabonnemang i en fast ridgrupp på ridskolan ska vara medlemmar i Vallentuna Ridklubb. Som medlem i VRK är man kollektivt olycksfallsförsäkrad, man får tidningen Ryttare och Häst genom Svenska Ridsportsförbundet. Vallentuna Ridklubb har också beslutat att subventionera barn och ungdomars ridpriser (förutsatt att LOK-stöd betalas ut från kommun). Medlemsavgiften betalas i samband med terminsavgiften varje nytt kalenderår och faktureras av Ridskolan

 

bottom of page